SWISS RE |
106.20 CHF

CH0126881561 · +15 Min
1 tydzien
-3.85 %
1 miesiac
-4.71 %
Obecny rok
+12.38 %
1 rok
+18.00 %
3 lata
+32.88 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.