TE CONNECTIVITY
118,16 USD

CH0102993182 · +15 Min
Otwarcie-
High-
Low-
Zamkniecie-
1 tydzien
+1,19 %
1 miesiac
+2,42 %
Obecny rok
+22,45 %
1 rok
+23,74 %
3 lata
+24,30 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.