GAM Holding AG
0,57 CHF

CH0102659627 · +15 Min
1 tydzien
+8,10 %
1 miesiac
-12,69 %
Obecny rok
-39,95 %
1 rok
-51,08 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.