CHUBB |
150,89 USD

CH0044328745 · +15 Min
Otwarcie-
High-
Low-
Zamkniecie-
1 tydzien
+0,43 %
1 miesiac
-0,43 %
Obecny rok
-3,28 %
1 rok
-3,16 %
3 lata
+3,18 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.