BB BIOTECH
49,85 CHF -1,29 %

CH0038389992 · +15 Min
Otwarcie50,50
High50,60
Low0,00
Zamkniecie50,50
1 tydzien
-4,81 %
1 miesiac
-8,05 %
Obecny rok
-11,08 %
1 rok
-22,76 %
3 lata
-4,63 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.