SONOVA
215,00 CHF

CH0012549785 · +15 Min
Otwarcie-
High-
Low-
Zamkniecie-
1 tydzien
-0,92 %
1 miesiac
-6,93 %
Obecny rok
-3,63 %
1 rok
-2,27 %
3 lata
-8,90 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.