SMI® |
12.021,70

CH0009980894 · Notowanie · 21.06.2024 19:59:27
1 tydzien
-0,18 %
1 miesiac
+0,12 %
Obecny rok
+8,32 %
1 rok
+7,63 %
3 lata
+0,26 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.