SMI
11.107,50

CH0009980894 · Notowanie · 31.03.2023 22:05:04
1 tydzien
+4,45 %
1 miesiac
-0,08 %
Obecny rok
+1,58 %
1 rok
-8,67 %
3 lata
+19,28 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.