SWISSCOM |
526,75 CHF +0,33 %

CH0008742519 · +15 Min
Otwarcie262,50
High528,50
Low525,50
Zamkniecie525,00
1 tydzien
+0,05 %
1 miesiac
+5,89 %
Obecny rok
+2,64 %
1 rok
-5,86 %
3 lata
-3,40 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.