BVSP |
127.616,46

+15 Min
Otwarcie-
High-
Low-
Zamkniecie-
1 tydzien
+1,36 %
1 miesiac
+9,66 %
Obecny rok
+3,25 %
1 rok
+3,25 %
3 lata
+56,29 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.