VALE 3 |
87,29 BRL

BRVALEACNOR0 · +15 Min
Otwarcie-
High-
Low-
Zamkniecie-
1 tydzien
-0,08 %
1 miesiac
+11,98 %
Obecny rok
+63,49 %
1 rok
+63,78 %
3 lata
+117,42 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.