BANCO SANTANDER BRASIL |
45,97 BRL

BRSANBCDAM13 · +15 Min
1 tydzien
+1,59 %
1 miesiac
+17,00 %
Obecny rok
-7,19 %
1 rok
-7,11 %
3 lata
+45,45 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.