EMBRAER
8,61 BRL

BREMBRACNOR4 · +15 Min
Otwarcie-
High-
Low-
Zamkniecie-
1 tydzien
+0,64 %
1 miesiac
+6,36 %
Obecny rok
-56,41 %
1 rok
-56,33 %
3 lata
-57,21 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.