BPOST
3,55 EUR

BE0974268972 · Notowanie · 23.02.2024 21:59:55
1 tydzien
-0,37 %
1 miesiac
-10,18 %
Obecny rok
-24,21 %
1 rok
-28,93 %
3 lata
-61,94 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.