BPOST
4,43 EUR

BE0974268972 · Notowanie · 22.09.2023 21:57:57
1 tydzien
-7,18 %
1 miesiac
-0,63 %
Obecny rok
-10,74 %
1 rok
-20,93 %
3 lata
-48,31 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.