BPOST |
3,52 EUR

BE0974268972 · Notowanie · 12.04.2024 21:59:59
1 tydzien
+0,57 %
1 miesiac
+7,89 %
Obecny rok
-24,73 %
1 rok
-31,73 %
3 lata
-58,31 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.