BPOST |
3,38 EUR +1,20 %

BE0974268972 · Notowanie · 20:30:12
Otwarcie3,31
High3,41
Low1,68
Zamkniecie3,34
1 tydzien
-1,38 %
1 miesiac
-4,25 %
Obecny rok
-27,72 %
1 rok
-14,37 %
3 lata
-68,25 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.