TELENET
20,85 EUR

BE0003826436 · Notowanie · 24.03.2023 21:58:19
1 tydzien
+37,17 %
1 miesiac
+44,29 %
Obecny rok
+34,08 %
1 rok
-32,44 %
3 lata
-30,22 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.