AGFA GEVAERT
2,55 EUR -1,17 %

BE0003755692 · Notowanie · 18:41:19
Otwarcie2,49
High2,58
Low2,49
Zamkniecie2,58
1 tydzien
-4,86 %
1 miesiac
-11,48 %
Obecny rok
-7,12 %
1 rok
-24,98 %
3 lata
-19,84 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.