MOBISTAR
13,44 EUR

BE0003735496 · Notowanie · 01.12.2023 21:59:43
1 tydzien
-3,38 %
1 miesiac
-1,54 %
Obecny rok
-22,18 %
1 rok
-20,94 %
3 lata
-16,31 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.