KBC GROEP |
64,18 EUR

BE0003565737 · Notowanie · 14.06.2024 22:00:00
1 tydzien
-3,76 %
1 miesiac
-7,25 %
Obecny rok
+9,63 %
1 rok
+0,93 %
3 lata
-5,35 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.