MAYR MELNHOF |
109,50 EUR

AT0000938204 · Notowanie · 19.07.2024 21:48:51
Otwarcie-
High-
Low-
Zamkniecie-
1 tydzien
-0,09 %
1 miesiac
-0,64 %
Obecny rok
-13,51 %
1 rok
-17,67 %
3 lata
-38,69 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.