GBP/USD Unlimited Short | 1,3334 USD

DE000PZ99FW5
Rynek otwarty
Godziny obrotu 08:00:00 - 22:00:00 · Knock-out 00:00:00 - 24:00:00
Sprzedaz 9,30 2.200 Wolumen
Kupno 9,32 2.200 Wolumen
Zmiana+6,29 %31.03.2023 20:26:01
GBP/USD1,2333 USD +0,14 %Notowanie · 20:27:15
Otwarcie8,83
High9,39
Low8,65
Zamkniecie8,75

WAŻNE INFORMACJE

(*) Oferujący (BNP Paribas Arbitrage S.N.C.) zapewnia ceny kupna i sprzedaży papierów wartościowych w zwykłych warunkach rynkowych. Oferujący nie zobowiązuje się jednak wobec (potencjalnych) inwestorów do stałego zapewnienia cen kupna i cen sprzedaży papierów wartościowych ani do utrzymywania tej aktywności przez cały okres obowiązywania papieru wartościowego. Emitent i oferujący są istotnie zainteresowani w swobodnym obrocie papierów wartościowych bez awarii i przerw i dążą do zapewnienia jak najwyższej jakości notowań dla swoich emisji. W tym celu oferent korzysta z wewnętrznych modeli wyceny. Niemniej jednak oferent musi zastrzec sobie prawo do czasowego lub stałego zawieszania i wznawiania notowań cen kupna i sprzedaży w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, według własnego uznania. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być m.in. szczególne sytuacje rynkowe, takie jak wysoka zmienność rynków, zakłócenia w obrocie lub w ustalaniu ceny zdarzeń bazowych lub porównywalnych, a także szczególne okoliczności, takie jak zakłócenia techniczne, problemy z transmisją danych między rynkami uczestników lub siła wyższa. Dlatego (potencjalni) inwestorzy powinni liczyć się z tym, że mogą nie być w stanie kupić lub sprzedać papierów wartościowych w dowolnym momencie i po określonej cenie – w szczególności w wyżej wymienionych sytuacjach.

BNP Paribas S.A. ani podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za dokładność zamieszczanych tu informacji, które mogą być nieprawidłowe lub nieaktualne. Informacje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie (również z mocą wsteczną). Użytkownicy strony internetowej nie mogą zatem polegać na jej dokładności i nie powinni na niej opierać żadnych decyzji transakcyjnych. Wyłącznie informacje zawarte w odpowiednim prospekcie papierów wartościowych oraz odpowiednie notowania cen lub publikacje sporządzone zgodnie z nim są istotne w tym zakresie. Patrz również „Nota prawna”, rozdział „Brak gwarancji za poprawność informacji o cenie i danych podstawowych”.

Z zastrzeżeniem zmian godzin obrotu źródła odniesienia, w tym zmian w przejściu z czasu zimowego na letni.

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.