LVMH Unlimited Short | 1.022,9700 EUR

DE000BB0BKM7
Rynek zamkniety
Sprzedaz   - Wolumen
Kupno   - Wolumen
Zmiana- 
LVMH823,55 EUR Notowanie · 09.06.2023 21:59:56

WAŻNE INFORMACJE

(*) Oferujący (BNP Paribas Arbitrage S.N.C.) zapewnia ceny kupna i sprzedaży papierów wartościowych w zwykłych warunkach rynkowych. Oferujący nie zobowiązuje się jednak wobec (potencjalnych) inwestorów do stałego zapewnienia cen kupna i cen sprzedaży papierów wartościowych ani do utrzymywania tej aktywności przez cały okres obowiązywania papieru wartościowego. Emitent i oferujący są istotnie zainteresowani w swobodnym obrocie papierów wartościowych bez awarii i przerw i dążą do zapewnienia jak najwyższej jakości notowań dla swoich emisji. W tym celu oferent korzysta z wewnętrznych modeli wyceny. Niemniej jednak oferent musi zastrzec sobie prawo do czasowego lub stałego zawieszania i wznawiania notowań cen kupna i sprzedaży w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, według własnego uznania. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być m.in. szczególne sytuacje rynkowe, takie jak wysoka zmienność rynków, zakłócenia w obrocie lub w ustalaniu ceny zdarzeń bazowych lub porównywalnych, a także szczególne okoliczności, takie jak zakłócenia techniczne, problemy z transmisją danych między rynkami uczestników lub siła wyższa. Dlatego (potencjalni) inwestorzy powinni liczyć się z tym, że mogą nie być w stanie kupić lub sprzedać papierów wartościowych w dowolnym momencie i po określonej cenie – w szczególności w wyżej wymienionych sytuacjach.

BNP Paribas S.A. ani podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za dokładność zamieszczanych tu informacji, które mogą być nieprawidłowe lub nieaktualne. Informacje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie (również z mocą wsteczną). Użytkownicy strony internetowej nie mogą zatem polegać na jej dokładności i nie powinni na niej opierać żadnych decyzji transakcyjnych. Wyłącznie informacje zawarte w odpowiednim prospekcie papierów wartościowych oraz odpowiednie notowania cen lub publikacje sporządzone zgodnie z nim są istotne w tym zakresie. Patrz również „Nota prawna”, rozdział „Brak gwarancji za poprawność informacji o cenie i danych podstawowych”.

Z zastrzeżeniem zmian godzin obrotu źródła odniesienia, w tym zmian w przejściu z czasu zimowego na letni.

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.