WTI NYMEX LIGHT SWEET CRUDE OIL DEZ. 15 |
- USD

USINOTHCLZ15 ยท

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.