SØLV |
30,70 USD -0,36 %

USFX000XGAFX · Indikasjon · 19:30:17
Åpen30,83
Høy31,10
Lav30,56
Close30,81
1 uke
-0,13 %
1 måned
+4,05 %
Hittil i år
+30,01 %
1 år
+23,55 %
3 år
+17,56 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.