S&P Bank
311,06

USEXTIDX9977 · +15 Min
1 uke
-0.53 %
1 måned
+6.66 %
Hittil i år
-18.17 %
1 år
-17.89 %
3 år
-8.83 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.