S&P Bank
311,06

USEXTIDX9977 · +15 Min
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-0,53 %
1 måned
+6,66 %
Hittil i år
-18,17 %
1 år
-17,89 %
3 år
-8,83 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.