RICI ENHANCED PRECIOUS METALS INDEX
- USD

USEXTIDX6617 ยท +15 Min

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.