EUR/USD
1,0823 USD

USEXTFND0086 · Indikasjon · 23.02.2024 22:29:34
1 uke
+0,48 %
1 måned
-0,54 %
Hittil i år
-1,95 %
1 år
+2,14 %
3 år
-10,92 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.