EUR/USD
1,0879 USD

USEXTFND0086 · Indikasjon · 01.12.2023 22:29:09
1 uke
-0,25 %
1 måned
+2,87 %
Hittil i år
+1,63 %
1 år
+4,55 %
3 år
-9,87 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.