EUR/USD
1,0574 USD

USEXTFND0086 · Indikasjon · 29.09.2023 22:29:34
1 uke
-0,79 %
1 måned
-2,25 %
Hittil i år
-1,21 %
1 år
+8,64 %
3 år
-9,96 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.