EUR/USD
1,0838 USD

USEXTFND0086 · Indikasjon · 01.03.2024 22:32:46
1 uke
+0,15 %
1 måned
+0,25 %
Hittil i år
-1,81 %
1 år
+2,49 %
3 år
-10,05 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.