EUR/USD
1,0462 USD -1,06 %

USEXTFND0086 · Indikasjon · 18:50:19
Åpen1,0465
Høy1,0495
Lav1,0449
Close1,0574
1 uke
-1,16 %
1 måned
-3,42 %
Hittil i år
-2,18 %
1 år
+6,76 %
3 år
-10,63 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.