USD/EUR
0,8140 EUR

+15 Min
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-0,73 %
1 måned
-2,86 %
Hittil i år
-8,74 %
1 år
-8,85 %
3 år
-2,34 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.