ZINK |
3.139,87 USD

USCOM0000ZN1 · Indikasjon · 08.09.2022 14:15:16
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-4,61 %
1 måned
-9,73 %
Hittil i år
-12,62 %
1 år
+2,78 %
3 år
+34,37 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.