ZYNGA |
8,20 USD

US98986T1088 · Indikasjon · 20.05.2022 22:00:00
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+3,67 %
1 måned
-8,27 %
Hittil i år
+25,55 %
1 år
-21,89 %
3 år
+33,30 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.