YUM! BRANDS
127,66 USD +0,04 %

US9884981013 · Indikasjon · 21:00:02
Åpen127,99
Høy128,96
Lav126,90
Close127,61
1 uke
-0,38 %
1 måned
-0,89 %
Hittil i år
-0,61 %
1 år
+9,97 %
3 år
+125,63 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.