VERISK ANALYTICS
184,58 USD -0,36 %

US92345Y1064 · Indikasjon · 10:18:04
Åpen185,27
Høy185,69
Lav184,46
Close185,25
1 uke
-0,15 %
1 måned
+7,71 %
Hittil i år
+4,41 %
1 år
-10,92 %
3 år
+54,38 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.