VENTAS
43,53 USD

US92276F1003 · Indikasjon · 21.03.2023 21:57:41
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-5,90 %
1 måned
-12,86 %
Hittil i år
-3,55 %
1 år
-26,44 %
3 år
+101,40 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.