VENTAS
42.14 USD

US92276F1003 · Indikasjon · 29.09.2023 21:59:54
1 uke
-1,01 %
1 måned
-2,67 %
Hittil i år
-6,64 %
1 år
+6,23 %
3 år
-1,00 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.