URBAN OUTFITTERS
45,02 USD

US9170471026 · Indikasjon · 23.02.2024 21:59:59
1 uke
+5,76 %
1 måned
+13,06 %
Hittil i år
+23,81 %
1 år
+70,28 %
3 år
+50,04 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.