URBAN OUTFITTERS |
41,40 USD +0,45 %

US9170471026 · Indikasjon · 19:52:08
Åpen41,24
Høy41,84
Lav40,52
Close41,21
1 uke
-0,58 %
1 måned
+12,56 %
Hittil i år
+14,45 %
1 år
+53,52 %
3 år
+22,02 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.