URBAN OUTFITTERS |
46,90 USD

US9170471026 · Indikasjon · 12.07.2024 22:00:00
1 uke
+9,24 %
1 måned
+7,95 %
Hittil i år
+28,97 %
1 år
+32,83 %
3 år
+15,28 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.