URBAN OUTFITTERS
31,83 USD -0,14 %

US9170471026 · Indikasjon · 21:46:44
Åpen32,07
Høy32,71
Lav31,49
Close31,87
1 uke
-6,98 %
1 måned
-6,84 %
Hittil i år
+33,24 %
1 år
+49,27 %
3 år
+54,73 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.