URBAN OUTFITTERS |
42,31 USD +0,92 %

US9170471026 · Indikasjon · 18:06:18
Åpen41,86
Høy42,53
Lav41,32
Close41,92
1 uke
+1,78 %
1 måned
+3,82 %
Hittil i år
+15,77 %
1 år
+34,81 %
3 år
+7,54 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.