URBAN OUTFITTERS
44,81 USD +0,98 %

US9170471026 · Indikasjon · 20:17:40
Åpen44,16
Høy46,23
Lav43,94
Close44,37
1 uke
+6,31 %
1 måned
+13,65 %
Hittil i år
+24,47 %
1 år
+71,18 %
3 år
+50,83 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.