UNION PACIFIC |
242,36 USD

US9078181081 · Indikasjon · 19.07.2024 22:00:00
1 uke
+5,26 %
1 måned
+7,80 %
Hittil i år
-1,37 %
1 år
+13,11 %
3 år
+13,09 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.