TIFFANY & CO |
130,44 USD

US8865471085 · Indikasjon · 06.01.2021 22:29:05
1 uke
-0,52 %
1 måned
-0,66 %
Hittil i år
-0,56 %
1 år
-2,41 %
3 år
+22,40 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.