TEXAS INSTRUMENTS
186,38 USD

US8825081040 · Indikasjon · 31.03.2023 22:00:01
1 uke
+3,84 %
1 måned
+8,28 %
Hittil i år
+11,09 %
1 år
+1,58 %
3 år
+83,47 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.