TERADATA |
31,90 USD -7,66 %

US88076W1036 · Indikasjon · 17:40:56
Åpen34,41
Høy34,63
Lav31,67
Close34,54
1 uke
-5,60 %
1 måned
-2,30 %
Hittil i år
-26,42 %
1 år
-43,00 %
3 år
-28,90 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.