TENET HEALTHCARE
67,87 USD +3,37 %

US88033G4073 · Indikasjon · 22:00:00
Åpen66,18
Høy68,19
Lav65,22
Close65,66
1 uke
-0,16 %
1 måned
-11,39 %
Hittil i år
+37,75 %
1 år
+27,29 %
3 år
+184,77 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.