TENET HEALTHCARE
61,25 USD

US88033G4073 · Indikasjon · 04.10.2023 22:00:00
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-6,72 %
1 måned
-22,02 %
Hittil i år
+25,31 %
1 år
+7,74 %
3 år
+137,08 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.