TENET HEALTHCARE
94,55 USD

US88033G4073 · Indikasjon · 01.03.2024 21:59:52
1 uke
+1,01 %
1 måned
+5,75 %
Hittil i år
+24,45 %
1 år
+58,88 %
3 år
+79,80 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.