TENET HEALTHCARE
60,17 USD -4,63 %

US88033G4073 · Indikasjon · 19:03:44
Åpen63,08
Høy63,62
Lav59,89
Close63,09
1 uke
-7,95 %
1 måned
-23,05 %
Hittil i år
+23,66 %
1 år
+6,33 %
3 år
+133,96 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.