TENET HEALTHCARE |
90,77 USD +0,03 %

US88033G4073 · Indikasjon · 10:30:03
Åpen90,38
Høy90,96
Lav89,84
Close90,74
1 uke
-10,10 %
1 måned
-12,66 %
Hittil i år
+19,26 %
1 år
+34,49 %
3 år
+73,33 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.