STRYKER
281,49 USD +0,28 %

US8636671013 · Indikasjon · 10:51:59
Åpen280,79
Høy282,03
Lav280,57
Close280,69
1 uke
+2,41 %
1 måned
+6,58 %
Hittil i år
+13,07 %
1 år
+4,31 %
3 år
+72,25 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.