STATE STREET
66,15 USD -0,11 %

US8574771031 · Indikasjon · 08:45:20
Åpen66,06
Høy66,15
Lav66,05
Close66,22
1 uke
-1,11 %
1 måned
-5,37 %
Hittil i år
-15,37 %
1 år
+4,83 %
3 år
+10,76 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.