STATE STREET
73,52 USD +7,09 %

US8574771031 · Indikasjon · 17:50:07
Åpen73,21
Høy75,68
Lav72,71
Close68,66
1 uke
-0,56 %
1 måned
+10,39 %
Hittil i år
-5,90 %
1 år
-6,29 %
3 år
-3,10 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.