STATE STREET
64,14 USD -0,89 %

US8574771031 · Indikasjon · 22:00:00
Åpen64,69
Høy65,31
Lav63,37
Close64,72
1 uke
-4,74 %
1 måned
-8,00 %
Hittil i år
-17,87 %
1 år
-2,66 %
3 år
+7,49 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.