STATE STREET
67,01 USD +0,26 %

US8574771031 · Indikasjon · 17:37:32
Åpen66,98
Høy67,62
Lav66,20
Close66,83
1 uke
-4,01 %
1 måned
-2,06 %
Hittil i år
-14,34 %
1 år
+9,20 %
3 år
+14,37 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.