SEALED AIR
32,86 USD

US81211K1007 · Indikasjon · 29.09.2023 22:00:01
1 uke
+5,12 %
1 måned
-10,27 %
Hittil i år
-34,23 %
1 år
-26,47 %
3 år
-13,12 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.