SALESFORCE |
253,67 USD -0,95 %

US79466L3024 · Indikasjon · 11:12:59
Åpen256,00
Høy252,99
Lav252,99
Close256,12
1 uke
+1,47 %
1 måned
+10,43 %
Hittil i år
-3,56 %
1 år
+11,67 %
3 år
+7,44 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.