SALESFORCE |
231,92 USD

US79466L3024 · Indikasjon · 14.06.2024 22:00:01
1 uke
-4,06 %
1 måned
-16,20 %
Hittil i år
-12,67 %
1 år
+10,73 %
3 år
-5,88 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.