SALESFORCE |
285,50 USD

US79466L3024 · Indikasjon · 17.05.2024 22:00:00
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+3,21 %
1 måned
+3,36 %
Hittil i år
+7,50 %
1 år
+36,43 %
3 år
+32,74 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.