SALESFORCE |
230,15 USD +0,55 %

US79466L3024 · Indikasjon · 10:42:54
Åpen230,53
Høy230,36
Lav230,36
Close228,89
1 uke
-5,74 %
1 måned
-17,55 %
Hittil i år
-13,81 %
1 år
+9,55 %
3 år
-4,74 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.