SLM |
20,72 USD

US78442P1066 · Indikasjon · 15.04.2024 21:53:19
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-3,62 %
1 måned
-0,37 %
Hittil i år
+7,25 %
1 år
+44,40 %
3 år
+9,82 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.