SL GREEN REALTY
23.54 USD

US78440X8873 · Indikasjon · 31.03.2023 21:54:17
1 uke
+14,22 %
1 måned
-31,14 %
Hittil i år
-30,36 %
1 år
-67,96 %
3 år
-45,18 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.