RYDER SYSTEM
88,67 USD +1,93 %

US7835491082 · Indikasjon · 21:15:25
Åpen86,91
Høy89,21
Lav85,94
Close86,98
1 uke
+2,46 %
1 måned
-9,82 %
Hittil i år
+6,00 %
1 år
+11,44 %
3 år
+234,54 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.