ROBERT HALF INTERNATIONAL
72,83 USD

US7703231032 · Indikasjon · 09.06.2023 21:14:57
1 uke
+4,21 %
1 måned
+8,92 %
Hittil i år
-1,52 %
1 år
-16,57 %
3 år
+25,97 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.