ROBERT HALF INTERNATIONAL
74,51 USD +0,16 %

US7703231032 · Indikasjon · 18:37:53
Åpen75,63
Høy76,23
Lav73,92
Close74,39
1 uke
-1,13 %
1 måned
-6,31 %
Hittil i år
+0,41 %
1 år
-36,67 %
3 år
+116,77 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.