QUEST DIAGNOSTICS
125,32 USD

US74834L1008 · Indikasjon · 29.02.2024 22:00:00
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+0,02 %
1 måned
-3,10 %
Hittil i år
-8,91 %
1 år
-9,56 %
3 år
+8,06 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.