QUEST DIAGNOSTICS
123,20 USD -0,13 %

US74834L1008 · Indikasjon · 11:04:46
Åpen123,45
Høy123,74
Lav123,05
Close123,37
1 uke
-1,08 %
1 måned
-7,02 %
Hittil i år
-21,37 %
1 år
-1,50 %
3 år
+8,17 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.