QUEST DIAGNOSTICS
135,54 USD

US74834L1008 · Indikasjon · 02.06.2023 22:00:00
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+1,93 %
1 måned
-1,94 %
Hittil i år
-13,52 %
1 år
-2,23 %
3 år
+10,47 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.