QUALCOMM
158,72 USD +1,08 %

US7475251036 · Indikasjon · 15:38:55
Åpen156,80
Høy157,69
Lav157,48
Close157,02
1 uke
+2,43 %
1 måned
+4,20 %
Hittil i år
+7,64 %
1 år
+26,29 %
3 år
+15,30 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.