QUALCOMM |
214,75 USD -0,21 %

US7475251036 · Indikasjon · 19:15:44
Åpen214,86
Høy216,68
Lav214,51
Close215,19
1 uke
+6,94 %
1 måned
+29,75 %
Hittil i år
+47,33 %
1 år
+94,75 %
3 år
+59,73 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.