PROGRESSIVE
142,48 USD

US7433151039 · Indikasjon · 25.09.2023 22:00:00
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+1,77 %
1 måned
+7,58 %
Hittil i år
+9,99 %
1 år
+17,23 %
3 år
+53,84 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.