PFIZER
32,68 USD

US7170811035 · Indikasjon · 22.09.2023 21:59:58
1 uke
-3,98 %
1 måned
-11,33 %
Hittil i år
-36,39 %
1 år
-26,68 %
3 år
-9,86 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.