PFIZER
32,91 USD +0,73 %

US7170811035 · Indikasjon · 21:56:24
Åpen32,95
Høy32,94
Lav32,52
Close32,68
1 uke
-2,50 %
1 måned
-9,86 %
Hittil i år
-36,17 %
1 år
-25,65 %
3 år
-9,04 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.