PEPSICO
175,38 USD

US7134481081 · Indikasjon · 21.09.2023 21:59:58
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-3,23 %
1 måned
-0,96 %
Hittil i år
-3,56 %
1 år
+4,13 %
3 år
+33,63 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.