PEPSICO |
168,39 USD -0,59 %

US7134481081 · Indikasjon · 16:08:17
Åpen169,69
Høy170,03
Lav167,86
Close169,40
1 uke
+3,33 %
1 måned
+1,20 %
Hittil i år
+0,01 %
1 år
-10,95 %
3 år
+9,09 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.